درخواست مدیرعامل فولادیاسوج قبل از دیدار حذفی/ تراکتور، خوابگاه و غذا به ما بدهد!

مدیرعامل باشگاه فولاد یاسوج اعلام کرد تیمش با هزینه های شخصی به تبریز می رود و مقابل تراکتورسازی قرار می گیرد.