رونمایی از قطر فوساتی برابر صربستان

بعد از تغییر در کادر فنی و ورود یک مربی باتجربه، قطری ها پنجشنبه شب در دیداری تدارکاتی به مصاف صربستان خواهند رفت.