هیس! من گل می‌زنم (عکس)

حضور سردار آزمون در ترکیب روستوف در هفته های اخیر پر رنگ نبوده است. البته این طور نبوده سردار افت کرده باشد اما شرایط در بازی های اخیر روستوف بر وفق مراد او نبوده است هر چند مشکلات روحی و روانی و حاشیه ای که در این تیم وجود دارد روی کیفیت کار تیم تاثیر […]