مدارس غرب تهران صاحب کلبه بازیافت شدند

همزمان با بازگشایی مدارس به منظور مشارکت و ترغیب شهروندان به امر جمع آوری پسماندهای خشک و تر، کلبه بازیافت در مدارس غرب تهران راه اندازی شد.