جمعی از اقشار مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند