مسکو: تحویل تمامی سامانه‌های اس-۳۰۰ به ایران امسال تکمیل می‌شود