لژیونر‌های اروپایی در تهران به تیم ملی اضافه می‌شود

۶ لژیونر تیم ملی در تهران به سایر ملی پوشان اضافه می شوند.