رتبه جهانی ایران در حمل و نقل دریایی

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشتیرانی موفق شده است رتبه بیستم دنیا در حمل و نقل دریایی را کسب کند، گفت: با همکاری سازمان منطقه آزاد قشم، ظرفیت سوخت‌رسانی بانکرینگ از ۱۰۰ هزار تن به ۵۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.