مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در قزوین آغاز بکار کرد

در مراسمی با حضور معاون اجرایی رئیس جمهوری و استاندار، مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری روز سه شنبه در قزوین آغاز بکار کرد.