مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در قزوین آغاز بکار کرد