جذب نیرو در بخش دولتی تقریبا صفر است/ رکود چرخ اقتصاد را قفل کرده

یک نماینده مجلس اظهار داشت: رکود اقتصادی حاکم بر کشور زندگی مردم را مختل کرده که اگر فکری برای رفع آن نکنند، چرخ اقتصاد کشور قفل خواهد شد.