ناکامی داعش در حمله به «القیاره»/ ایجاد کانال امن برای انتقال نیرو با آزادی «شرقاط»

مسئولین امنیتی عراق از مقاومت دلیرانه نیروهای عراقی در برابر حمله تروریست‌های داعش به شهر تازه آزاد شده القیاره خبر داده و تاکید کردند آزادی شرقاط کانال امنی جهت انتقال نیرو و تدارکات برای آزادسازی موصل فراهم کرد.