حمله انتحاری در شرق بغداد

بر اثر حمله انتحاری در منطقه «بغدادالجدیده» در شرق پایتخت عراق، شماری شهید و زخمی شدند.