سردار ربانی به عنوان معاون جدید عملیات ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد

سرتیپ پاسدار مهدی ربانی به‌ عنوان معاون جدید عملیات ستاد کل نیروهای مسلح معرفی شد.