دولت به اقتصاد مقاومتی اعتقاد دارد/ اشتغال، معضل امروز و آینده همه ایرانی‌ها است