بیلد: دورتموند، امشب باید خنده را از چهره رونالدو بگیری!