تاسیس نخستین مرکز تجاری تجهیزات ایمنی و آتش‏‌نشانی در تهران خلاء تجاری موجود در این حوزه را تا حد زیادی برطرف می‌کند

شریف‌زاده: اکنون با تاسیس نخستین مرکز تجاری تجهیزات ایمنی و آتش‏نشانی در ایران با رویکرد ارائه محصولات استاندارد اولین گام مستحکم در راستای رفع این خلاء برداشته شده است.