بلیت فروشی بازی‌های لیگ برتر به باشگاه‌ها واگذار می‌شود

طبق مصوبه ای که امیر عابدینی از سازمان لیگ دریافت کرده است، قرار است بحث بلیت فروشی بازی‌های لیگ برتر به باشگاه‌ها واگذار شود.