اخراج گسترده کارمندان سازنده مشهور لپ‌تاپ

شرکت لنوو از اخراج هزار و صد کارمند خود خبر داده که معادل تقریبا دو درصد از ۵۵ هزار کارمند آن در سراسر جهان محسوب می شوند.