لایحه دائمی قانون مدیریت خدمات کشوری اواخر مهر ماه تقدیم مجلس می‌شود

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: تدوین لایحه دائمی قانون مدیریت خدمات کشوری مراحل اخر خود را سپری می‌کند و پس از نهایی شدن در دولت، اواخر مهر ماه تقدیم مجلس می‌شود.