تسلط ارتش سوریه بر منطقه رحبه‌الاشاره در حومه دمشق

منابع سوری از تسلط ارتش سوریه بر منطقه رحبه‌الاشاره در غوطه شرقی دمشق خبر دادند.