ایهود باراک: دوستی عمیق آمریکا- اسرائیل خلل‌ناپذیر است