تأسیسات استراتژیک اسرائیل در تیررس موشک‌های جدید فلسطینی

با رونمایی از دو موشک جدید، تأسیسات اسرائیل در معرض خطر حملات موشکی فلسطینی‌ها قرار گرفته‌است.