طوفان مگی در تایوان

طوفان مگی در شرق تایوان موجب مختل شدن حمل و نقل عمومی شد.۱۲:۰۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر