یادمان عملیات «مطلع الفجر» در شهرستان گیلانغرب رونمایی می‌شود