سیاست سالمندی و بازنشستگی را ترکیب کرده‌ایم / ۲۰ درصد حقوقش بازنشستگان کشوری را افزایش دادیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد مسکن اجتماعی برای بازنشستگان خبرداد و گفت: ۸۰۰ میلیارد تومان مشارکت صندوق بازنشستگی در امور بازنشستگان بوده بدون آنکه ریالی به آن افزوده شود و با وضع بد اقتصادی ۲ هزار میلیارد تومان مشارکت داشته‌ایم.