دستگیری ۲ تروریست پاکستانی با ۲ بمب آماده انفجار در سراوان

۲ تروریست پاکستانی‌الاصل در سراوان دستگیر و دو بمب پدالی از آنها کشف شد.