تظاهرات جوانان نیجریه‌ برای آزادی شیخ زاکزاکی

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، اعضای شاخه آکادمیک جنبش اسلامی نیجریه تحت رهبری “شیخ ابراهیم زاکزاکی” در شهر “بوچی” با شرکت در راهپیمایی مسالمت آمیز، خواستار آزادی رهبرشان شدند که بیش از ۱۰ ماه است به طور غیرقانونی در بازداشت به سر می‌برد. دانشجویان و دانش آموزان شرکت کننده در این تظاهرات، از مقاطع تحصیلی مختلف  […]