خبر خوب برای بازنشستگان آموزش و پرورش/ پرداخت پاداش بازنشستگان در سال ۹۳ و ۹۴

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فاطمه سعیدی در گفت وگویی اظهار کرد: امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات جلسه‌ای ویژه داشت و در مورد پاداش بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به این افتخار نائل آمده‌اند با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، صدا و سیما و سازمان مدیریت بحث و […]