ایران سه جزیره امارات را در خلیج فارس اشغال کرده است

به گزارش ایران خبر، شیخ خالد بن احمد بن محمد ال خلیقه وزیر خارجه بحرین در این سخنرانی ضمن انتقاداتی تند، اتهاماتی بی اساس را به ایران وارد کرد.   وی گفت: ما در شورای همکاری خلیج فارس و تمامی کشورهای عربی از هیچ تلاشی برای ایجاد بهترین رابطه با کشور همسایه ایران فروگذار نکرده […]