انتقاد از برخورد غیرقانونی با برخی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران

نماینده تهران در مجلس نسبت به برخورد تبعیض‌آمیز بر خلاف ضوابط قانونی با برخی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران انتقاد کرد.