کنگره جبهه پایداری انقلاب اسلامی ۸ مهرماه برگزار می‌شود

کنگره جبهه پایداری انقلاب اسلامی پنجشنبه هشتم مهرماه برگزار خواهد شد.