«سرلشکر باقری» فردا در رژه نیروهای مسلح در تهران سخنرانی می‌کند

رئس ستاد کل نیروهای مسلح فردا به عنوان مقام ارشد حاضر در رژه نیروهای مسلح در تهران سخنرانی خواهد کرد.