«سرلشکر باقری» فردا در رژه نیروهای مسلح در تهران سخنرانی می‌کند