سه عضو مجلس در شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ انتخاب شدند

قوامی، فولادگر و شهریاری از سوی نمایندگان مجلس به عضویت شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب شدند.