سه عضو مجلس در شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ انتخاب شدند