تحریم‌ها علیه کوبا برداشته نشود روابط با واشنگتن عادی نخواهد شد

سفیر کوبا در تهران با اشاره به بهبود مناسبات دیپلماتیک کوبا و آمریکا آن را به منزله عادی سازی روابط دو کشور ندانست و گفت: تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود، روابط عادی نمی‌شود.