توجه به احیای ارزش‌های حاکم در جبهه‌ها در نظام تعلیم و تربیت امروزی

معاون طرح و برنامه‌ریزی راهبردی سپاه گفت: باید در ستادهای آموزشی و پرورشی ارزش‌های حاکم در جبهه‌ها احیا شود.