این بچه‌ها با مربی ایرانی مدرن بازی کردند/ مناجاتی: تیم ملی نوجوانان را رها نکنیم