پایان سفر روحانی به کوبا/ رئیس‌جمهور عازم نیویورک شد