سی‌ان‌بی‌سی: پس از مناظره، مسیر ترامپ برای راهیابی به کاخ سفید دشوارتر شد