اختلاف بین قزاقستان و اوکراین بر سر هواپیمای «N-74» بالا گرفت

اختلاف بین گارد ملی قزاقستان و شرکت هواپیماسازی «خارکوف» اوکراین که با گذشت ۲ سال به تعهدات خود در خصوص ساخت و تحویل هواپیمای «N-74» به «آستانه» عمل نکرده افزایش یافت.