اختلاف بین قزاقستان و اوکراین بر سر هواپیمای «N-74» بالا گرفت