وزیر خارجه بحرین: سیاست ایران چیزی نیست که روحانی می‌گوید/خواستار بهبود روابطیم