اولیورکان: فرصت خوبی برای شکست رئال است

اولیور کان، سنگربان افسانه ای فوتبال آلمان معتقد است که رئال مادرید در بهترین شرایط خود نیست و زمان خوبی برای شکست این تیم فراهم شده است.