زائران اربعین بدون ویزا به مرز مراجعه نکنند

وزیر کشور از زائران خواست تا بدون ویزا برای رفتن به عتبات عالیات به مرزها مراجعه نکنند.۱۲:۲۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر