جوانفکر: احمدی‌نژاد به رهبری نامه نوشته است

متن کامل این نامه به زودی در پایگاه اطلاع رسانی مهر مردم منتشر خواهد شد.