نماینده اصول‌گرای مجلس: طیب نیا به سوالات نمایندگان پاسخ نداد

وقتی اجازه دادید نمایندگان صحبت کردند اما سوالات شان را پاسخ ندادند و خارج از موضوع حرف های گذشته را تکرار کردند که باید تذکر می‌دادید .