بهترین گوشی هوشمند سال ۲۰۱۶، گوشی فعلی خودتان است

یک منتقد معروف از ما می‌خواهد تا از زاویه‌ی ‌دیگری به هزینه‌های برخورداری از آخرین تکنولوژی روز نگاه کنیم.