سفر قاضی‌زاده به روسیه/افتتاح خط تولید داروی فینگولیمود در سن‌پترزبورگ

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فردا چهارشنبه در رأس هیأتی به سن پترزبورگ و مسکو سفر می‌کند.